Bảng báo gía điều hòa 9000BTU [Pana, LG, Gree,….., đủ hãng]

Điều hòa 9000 BTU thuộc mức công suất nhỏ, sẽ phù hợp ở những căn phòng dưới 15m2 tương đương với 45m3. Hiên tại kho chúng tôi đang giảm giá điều hòa 9000BTU, siêu rẻ.

Mời quý khách hàng, tham khảo bảng báo giá điều hòa 9000BTU do tổng kho điều hòa Điện máy Minh Anh cập nhập dưới đây.

Bảng báo giá điều hòa 9000 BTU

Hãng  Thông số và model  Giá bán 
LG 9000BTU 1 chiều K09CH  6,000,000
9000BTU 1 chiều inverter V10WIN  6,800,000
9000BTU 1 chiều inverter V10ENW1  6,900,000
9000BTU 1 chiều V10ENO  7,000,000
9000BTU 1 chiều K10CH  7,000,000
9000BTU 1 chiều V10ENH1  7,100,000
9000BTU 1 chiều V10API1  7,600,000
9000BTU 1 chiều V10APH1  7,690,000
9000BTU 1 chiều V10APH2  8,200,000
9000BTU 1 chiều B10END1  8,750,000
9000BTU 1 chiều V10APIUV  9,100,000
9000BTU 1 chiều V10APFP  9,200,000
9000BTU 2 chiều B10API  9,650,000
9000BTU 1 chiều V10APFUV  9,850,000
Casper  9000BTU 1 chiều LC-09FS32  4,550,000
9000BTU 1 chiều SC-09FS32  4,550,000
9000BTU 1 chiều KC-09FC32  4,550,000
9000BTU 1 chiều LC-09FS33  4,700,000
9000BTU 1 chiều SC-09FS33  4,850,000
9000BTU 1 chiều LC-09TL32  4,900,000
9000BTU 2 chiều EH-09TL22  5,100,000
9000BTU 1 chiều inverter GC-09IS32  5,500,000
9000BTU 1 chiều inverter MC-09IS33  5,550,000
9000BTU 1 chiều inverter GC-09IS33  5,550,000
9000BTU 1 chiều inverter TC-09IS35  5,750,000
9000BTU 1 chiều inverter GC-09IS35  5,750,000
9000BTU 1 chiều inverter HC-09IA32  5,800,000
9000BTU 1 chiều inverter GSC-09IP25  5,900,000
9000BTU 1 chiều inverter IC-09TL32  6,000,000
9000BTU 2 chiều inverter GH-09IS33  6,900,000
9000BTU 2 chiều inverter GH-09TL32  9,600,000
Dairry 9000BTU 1 chiều inverter i-DR09LKC  5,850,000
9000BTU 1 chiều inverter GSC-09IP25  5,900,000
9000BTU 1 chiều inverter IC-09TL32  6,000,000
9000BTU 1 chiều inverter i-DR09UV  6,000,000
9000BTU 2 chiều inverter i-DR09UVH  6,550,000
9000BTU 2 chiều inverter i-DR09LKH  6,650,000
9000BTU 2 chiều inverter GH-09IS33  6,900,000
9000BTU 2 chiều inverter GH-09TL32  9,600,000
Panasonic 9000BTU 1 chiều CU/CS-N9WKH-8M  7,400,000
9000BTU 1 chiều N9ZKH-8  7,550,000
9000BTU 1 chiều N9WKH-8  7,600,000
9000BTU 1 chiều Inverter PU9WKH-8M  8,800,000
9000BTU 1 chiều Inverter PU9XKH-8M  8,950,000
9000BTU 1 chiều Inverter XPU9XKH-8  9,150,000
9000BTU 1 chiều Inverter PU9ZKH-8M  9,450,000
9000BTU 1 chiều Inverter WPU9XKH-8  9,600,000
9000BTU 1 chiều Inverter U9VKH-8  9,700,000
9000BTU 1 chiều Inverter U9XKH-8  10,450,000
9000BTU 1 chiều Inverter XU9UKH-8  10,600,000
9000BTU 1 chiều Inverter U9ZKH-8  10,600,000
9000BTU 1 chiều Inverter XU9XKH-8  11,000,000
9000BTU 2 chiều Inverter YZ9WKH-8  11,150,000
9000BTU 1 chiều Inverter XU9ZKH-8  11,400,000
9000BTU 1 chiều Inverter VU9UKH-8  14,000,000
9000BTU 2 chiều Inverter XZ9ZKH-8  14,800,000
Daikin 9000BTU 1 chiều FTF25XAV1V  7,300,000
9000BTU 1 chiều ATF25UV1V  7,380,000
9000BTU 1 chiều FTF25UV1V  7,500,000
9000BTU 1 chiều inverter FTKB25XVMV  8,500,000
9000BTU 1 chiều inverter FTKB25WAVMV  8,550,000
9000BTU 1 chiều inverter FTKB25WMVMV  8,550,000
9000BTU 1 chiều inverterFTKA25VAVMV  8,650,000
9000BTU 1 chiều inverter FTKA25VMVMV  9,000,000
9000BTU 1 chiều inverter FTKF25XVMV  9,600,000
9000BTU 1 chiều inverter TKF25XVMV  9,800,000
9000BTU 1 chiều inverter ATKC25UAVMV  9,850,000
9000BTU 2 chiều inverter FTHF25VAVMV  10,600,000
9000BTU 2 chiều inverter FTKY25WMVMV  11,600,000
9000BTU 2 chiều inverter FTHF25XVMV  14,000,000
9000BTU 2 chiều inverter FTXM25XVMV  14,300,000
9000BTU 2 chiều inverter FTKZ25VVMV  14,600,000
Funiki 9000BTU 1 chiều HSC09TMU  4,550,000
9000BTU 1 chiều HSH10TMU  5,250,000
9000BTU 1 chiều inverter HIC09TMU  5,350,000
9000BTU 1 chiều inverter HIH09TMU  7,350,000
Gree  9000BTU 1 chiều GWC09KB-K6N0C4  5,550,000
9000BTU 1 chiều AMORE9CN  5,900,000
9000BTU 1 chiều inverter GWC09PB-K3D0P4  6,700,000
9000BTU 1 chiều inverter CHARM9CI  6,800,000
9000BTU 1 chiều inverter GWC07PA-K3D0P4  7,192,000
9000BTU 2 chiều inverter GWH09KB-K6N0C4  7,200,000
9000BTU 2 chiều inverter GWH09PA-K6D1P4  7,800,000
9000BTU 1 chiều inverterGWC09FB-K6D9A1W  8,472,000
9000BTU 2 chiều inverter CHARM9HI  8,750,000
Midea  9000BTU 1 chiều MSMA3-10CRN1  4,450,000
9000BTU 1 chiều MSAF-10CRN8  4,450,000
9000BTU 1 chiềuMSAFGII-10CRN8  4,450,000
 9000BTU 1 chiều MSAFC-10CRN8  4,790,000
 9000BTU 2 chiều MSAFB-10HRN1  5,100,000
 9000BTU 1 chiều inverter MSAGII-10CRDN8  5,450,000
9000BTU 1 chiều inverterMSAFA-10CRN8  5,500,000
9000BTU 1 chiều inverter MSAG-10CRDN8  5,600,000
9000BTU 2 chiều inverter MSAFA-10HRDN8  6,600,000
9000BTU 2 chiều inverter MSMTII-10HRFN8  10,300,000
Nagakawa 9000BTU 1 chiều NS-C09R2T30  4,400,000
9000BTU 1 chiều NS-C09R2H06  4,450,000
9000BTU 1 chiều  NS-C09R2M09  4,500,000
9000BTU 1 chiều NS-C09R1M05  4,500,000
9000BTU 1 chiều NS-C09TL  4,500,000
9000BTU 1 chiều NS-A09R1M05  5,300,000
9000BTU 1 chiều inverter NIS-C09R2H12  5,500,000
9000BTU 1 chiều inverter NIS-C09R2H08  5,650,000
9000BTU 1 chiều inverter NIS-C09R2H10  5,700,000
9000BTU 1 chiều inverter NIS-C09R2T01  5,700,000
9000BTU 1 chiều NS-C09R2T02  6,500,000
9000BTU 1 chiều inverter NIS-C09R2T28  6,950,000
9000BTU 2 chiều inverter NIS-A09R2H11  7,100,000
Mitsubishi  9000BTU 1 chiều SRK/SRC09CTR-S5  6,550,000
9000BTU 1 chiều MS/MU-JS25VF  7,200,000
9000BTU 1 chiều inverter SRK/SRC10YXP-W5  8,150,000
9000BTU 1 chiều inverter MSY-JP25VF  8,500,000
9000BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JW25VF  9,300,000
9000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC25ZSPS-S5  10,000,000
9000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC10YL-S5  10,650,000
9000BTU 2 chiều inverter MSZ/MUY-HT25VF  11,300,000
9000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC10YXS-W5  12,000,000
9000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC25ZSS-W5  13,100,000
Toshiba  9000BTU 1 chiều inverter RAS-H10U2KSG-V  6,000,000
9000BTU 1 chiều inverter RAS-H10L3KCVG-V  7,400,000
9000BTU 1 chiều inverter RAS-H10C4KCVG-V  7,700,000
9000BTU 1 chiều inverter RAS-H10Z1KCVG-V  7,900,000
9000BTU 1 chiều inverter RAS-H10E2KCVG-V  9,000,000
Samsung 9000BTU 1 chiều Inverter AR09TYHQASINSV  5,900,000
9000BTU 1 chiều Inverter AR10CYHAAWKNSV  6,000,000
9000BTU 1 chiều Inverter AR10TYHYCWKNSV  8,200,000
9000BTU 1 chiều Inverter AR10BYAAAWKNSV  10,000,000
9000BTU 1 chiều Inverter AR10TYGCDWKNSV  10,400,000
9000BTU 1 chiều Inverter AR10CYFAAWKNSV  11,690,000
9000BTU 1 chiều Inverter AR10CYECAWKNSV  11,890,000
9000BTU 2 chiều Inverter AR09ASHZAWKNSV  13,200,000
Sumikura 9000BTU 1 chiều APS/APO-092/Citi  4,450,000
9000BTU 1 chiều Inverter  APS/APO-092/GOLD  5,350,000
9000BTU 1 chiều Inverter APS/APO-092/MORANDI  4,350,000
9000BTU 1 chiều Inverter APS/APO-092DC  5,500,000
9000BTU 2 chiều Inverter APS/APO-H092/Citi  5,350,000

Cơ sở bán điều hòa 9000 chính hãng, giá rẻ

Với nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay Điện máy Minh Anh đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường điện máy nói chung và dòng điều hoà nói riêng, trở thành đại lý điều hòa Gree tại Hà Nội, HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước.

Lựa chọn hình thức bán hàng online, bán hàng tại kho, tối ưu được nhiều chi phí. Chúng tôi không cần chi trả tiền thuê mặt bằng đắt đỏ hay mất tiền cho những chi phí như thuê nhân viên trực quầy, thiết kế khu trưng bày, phí hao mòn sản phẩm…

Các sản phẩm máy lạnh 1HP được bán tại website của chúng tôi có giá rẻ hơn từ 20 – 33% so với siêu thị bên ngoài, giúp bạn tiết kiệm được kha khá chi phí mua sắm.

Dù bán hàng với giá rẻ hơn siêu thị 20-30%, chúng tôi vẫn cung cấp dịch vụ CSKH không kém một siêu thị nào:

  • Trả góp 0%.
  • Thanh toán dễ dàng, đa dạng hình thức: Chuyển khoản hoặc tiền mặt đều được.
  • Giao hàng thần tốc chỉ sau 2~4h đặt hàng.
  • Vận chuyển và lắp đặt miễn phí khu nội thành.
  • Nhiều ưu đãi cho khách hàng mua thêm sản phẩm thứ 2.

>>>Trên đây là bảng báo giá điều hòa 9000 BTU 1, 2 chiều – Inverter và cơ thường. Nếu bạn có nhu cầu, xin hãy gọi ngay tới hotline của chúng tôi để được tư vấn miễn phí 24/7.

nguồn ST: điện máy giá rẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

khac rong