Bảng giá báo giá điều hòa âm trần [Cassette, nối ống gió]

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ đưa ra bảng giá điều hòa âm trần được bán hiện nay từ nhiều hãng với đa dạng công suất, mẫu mã.

Bảng giá điều hòa âm trần dưới 18000BTU

Loại điều hòa Công suất Giá (VNĐ)
Dàn lạnh LG Multi AMNQ09GTUA0 1 chiều 9000BTU 7.350.000
Dàn lạnh Mitsubishi FDTC25VF Inverter 9000BTU 7.600.000
Dàn lạnh LG  AMNW09GTUA0 2 chiều 9000BTU 8.050.000
Điều hòa LG Multi AMNQ12GTUA0 1 chiều 12000BTU 7.650.000
Điều hòa LG Multi AMNW12GTUA0 2 chiều 12000BTU 8.550.000
Dàn lạnh Mitsubishi Multi FDTC35VF Inverter 12000BTU 8.700.000
Điều hòa Samsung AC035TN1DKC/EA 1 chiều 12000BTU 19.500.000
Điều hòa Samsung AC035NNNDKH/EU 2 chiều 12000BTU 23.900.000
Điều hòa Daikin FCNQ13MV1 1 chiều 13000BTU 18.950.000
Điều hòa Daikin FCFC40DVM inverter 1 chiều 15000BTU 20.350.000

Bảng giá máy lạnh âm trần Cassette và nối ống gió 2 HP

Loại điều hòa Công suất Giá (VNĐ)
Dàn lạnh Multi LG âm trần  1 chiều AMNQ18GTTA0 18000BTU 9.050.000
Dàn lạnh Multi Mitsubishi âm trần  2 chiều Inverter FDTC50VF 18000BTU 10.050.000
Điều hòa Midea âm trần  1 chiều MCA3-18CRN1 18000BTU 10.200.000
Điều hòa Midea âm trần  2 chiều MCA3-18HRN1 18000BTU 15.650.000
Điều hòa Midea âm trần 1 chiều MCD-18CRN8 18000BTU 14.890.000
Điều hòa Midea âm trần 1 chiều MCD1-18CRN8 18000BTU 14.950.000
Điều hòa Funiki âm trần chiều GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K 18000BTU 15.600.000
Điều hòa Funiki âm trần 2 chiều CH18MMC1 18000BTU 16.890.000
Điều hòa Casper âm trần  1 chiều CC-18TL22 18000BTU 17.900.000
Điều hòa Casper âm trần  2 chiều CH-18TL22 18000BTU 19.600.000
Điều hòa Casper âm trần  Inverter CC-18IS33 18000BTU 21.200.000
Điều hòa Nagakawa âm trần  1 chiều NT-A18R1U16 18000BTU 15.300.000
Điều hòa Nagakawa âm trần  2 chiều AC052TN1DKC/EA 18000BTU 16.400.000
Điều hòa Nagakawa âm trần  NT-C18R1U16 18000BTU 16.000.000
Điều hòa LG âm trần Inverter ATNQ18GPLE7 18000BTU 23.400.000
Điều hoà Panasonic âm trần  1 chiều Inverter 18000BTU 25.800.000
Điều hòa Mitsubishi âm trần  1 chiều Inverter S-1821PU3H/U-18PR1H5 18000BTU 20.350.000
Điều hòa Mitsubishi âm trần  2 chiều Inverter FDT50VG/SRC50ZSX-S 18000BTU 28.300.000
Điều hòa Gree âm trần  2 Chiều GUD50T/A-S/GUD50W/A-S 18000BTU 23.650.000
Điều hòa Gree âm trần  2 Chiều Inverter NT-C18R1M03 18000BTU 27.450.000
Điều hòa Samsung âm trần  1 chiều Inverter AC052TN4DKC/EA 18000BTU 23.450.000
Điều hòa Samsung âm trần  1 chiều Inverter AC052RN4DKG/EU 18000BTU 22.700.000
Điều hòa Samsung âm trần  2 chiều Inverter AC052NN4SEC/EA 18000BTU 26.400.000
Điều Hòa Toshiba âm trần  1 Chiều RAV-180ASP-V 18000BTU 18.800.000
Điều hòa Toshiba âm trần  1 chiều inverter RAV-GE1801AP-V 18000BTU 23.200.000
Điều Hòa Toshiba âm trần  1 Chiều Inverter RAV-GV1801AP-V 18000BTU 24.000.000
Điều Hòa Toshiba âm trần  2 chiều inverter RAV-RM561UTP-E 18000BTU 27.850.000
Điều Hòa Toshiba âm trần  2 chiều inverter RAV-RM561UTP-E 18000BTU 27.850.000
Điều hòa Daikin âm trần  1 chiều FCNQ18MV1/RNQ18MV1 18000BTU 23.550.000
Điều hòa Daikin âm trần  inverter 1 chiều FCFC50DVM 18000BTU 25.250.000
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều inverter FCF50CVM 18000BTU 28.100.000

Bảng giá máy lạnh âm trần 2.5∼3.5 HP

Tên Model Giá (VNĐ)
Dàn lạnh Multi Mitsubishi FDTC60VF Inverter 2 chiều 21000BTU 10.450.000
Điều hòa Casper CH-24TL22 âm trần 2 chiều 24000BTU 28.900.000
Điều hòa âm trần Casper CC-24TL22 24000BTU 22.300.000
Điều hòa Samsung âm trần AC060NNNDKH/EU 2 chiều 21000BTU 26.350.000
Điều hòa Daikin âm trần  FCNQ21MV1/RNQ21MV1 1 chiều 21000BTU 28.400.000
Điều hòa Daikin âm trần FCFC60DVM inverter 1 chiều 21000BTU 30.400.000
Điều hòa Daikin  âm trần FCF60CVM/RZF60CV2V 1 chiều inverter 21000BTU 34.950.000
Điều hòa Daikin âm trần FCF60CVM/RZA60DV2V 2 chiều inverter 21000BTU 38.550.000
Điều hòa âm trần Mitsubishi FDT60VG/SRC60ZSX-S inverter 2 chiều 22000BTU 30.250.000
Dàn lạnh multi âm trần LG AMNQ24GTTA0 âm trần 1 chiều 24000BTU 9.650.000
Điều hòa Funiki CC24MMC1 âm trần 1 chiều 24000BTU 19.400.000
Điều hòa Funiki CH24MMC1 âm trần 2 chiều 24000BTU 23.000.000
Điều hoà Midea âm trần MCD-24CRDN8 inverter 24000BTU 21.500.000
Điều hòa Midea âm trần MCD-24HRN1 2 chiều 24000BTU 20.850.000
Điều hòa âm trần Mitsubishi FDT71CNV-S5 24000BTU 25.190.000
Điều hòa âm trần Mitsubishi FDT71VG/FDC71VNP inverter 2 chiều 24000BTU 30.650.000
Máy lạnh LG âm trần ATNQ24GPLE7 Inverter 24000BTU 26.200.000
Điều hòa Samsung AC071NN4SEC/EA âm trần 1 chiều A 24000BTU 20.200.000
Điều hòa Samsung AC071JN4DEH/AF âm trần 2 chiều inverter 24000BTU 24.400.000
Điều hòa Samsung AC071TN4DKC/EA âm trần 1 chiều 24000BTU 25.500.000
Điều hòa Samsung âm trần AC071NNNDKH/EU 2 chiều 24000BTU 26.700.000
Điều hòa Samsung AC071TN1DKC/EA âm trần 1 chiều 24000BTU 27.000.000
Điều hòa Samsung AC071RN4DKG/EU âm trần 2 chiều 24000BTU 31.100.000
Điều Hòa Toshiba RAV-240ASP-V 1 Chiều Gas R410a Âm Trần 24000BTU 22.400.000
Điều Hòa Toshiba RAV-RM801UTP-E 2 chiều inverter 24000Btu Âm Trần 24000BTU 30.600.000
Điều Hòa Toshiba RAV-420ASP-V 2 chiều inverter 24000Btu Âm Trần 24000BTU 31.200.000
Điều Hòa Âm Trần Gree GUD71T/A-S/GUD71W/A-S 2 Chiều Inverter 24000BTU 33.650.000
Điều hòa Daikin FCFC71DVM âm trần 1 pha inverter 1 chiều 24000BTU 32.750.000
Điều hòa Daikin FCFC71DVM/RZFC71DY1 inverter 3 pha âm trần 1 chiều 24000BTU 32.750.000
Điều hòa Daikin  âm trần FCF71CVM/RZF71CV2V 1 pha 1 chiều inverter 24000BTU 36.400.000
Điều hòa Daikin âm trần FCF71CVM/RZF71CYM 3 pha 1 chiều inverter 24000BTU 38.250.000
Điều hòa Daikin FCF71CVM/RZA71DV1 âm trần 24000BTU 2 chiều inverter 24000BTU 40.050.000
Điều hòa Casper âm trần CC-26IS33 Inverter 26000BTU 24.800.000
Điều hòa Daikin  FCNQ26MV1/RNQ26MY1 âm trần 3 pha 1 chiều 26000BTU 31.200.000
Điều hòa Samsung âm trần AC090NN4SEC/EA 1 chiều 28000BTU 27.400.000
Điều hòa Nagakawa NT-C28R1U16 âm trần 28000BTU 21.100.000
Điều hòa Nagakawa NT-A28R1U16 âm trần cassette 2 chiều 28000BTU 22.650.000
Điều hòa Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1 âm trần 1 chiều 1 pha 30000Btu 30000BTU 32.300.000
Điều hòa Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MY1 30000Btu 1 chiều 3 pha âm trần 30000BTU 32.250.000
Điều hòa Daikin FCFC85DVM âm trần 1 pha inverter 1 chiều 30000BTU 33.950.000
Điều hòa Daikin FCFC85DVM/RZFC85DY1 inverter 3 pha âm trần 1 chiều 30000BTU 33.950.000
Điều hòa âm trần Mitsubishi 2 chiều Inverter FDT100VG/FDC90VNP 30000BTU 38.000.000

Giá máy lạnh âm trần cassette 4∼4.5 HP

Tên Công suất Giá (VNĐ)
Điều hòa Daikin FCFC100DVM âm trần inverter 1 chiều 1 pha 34000BTU 38.750.000
Điều hòa Daikin FCFC100DVM/RZFC100DY1 34000BTU âm trần inverter 1 chiều 3 pha 34000BTU 38.750.000
Điều hòa Toshiba âm trần RAV-RM1101UTP-E 2 chiều inverter 34000Btu 34000BTU 42.100.000
Điều hòa Toshiba âm trần RAV-360ASP-V 1 chiều  Gas R410A 36000BTU 27.500.000
Điều hòa Toshiba âm trần RAV-GV3601A8P-V 1 Chiều Inverter 36000BTU 36.600.000
Điều hòa Toshiba âm trần RAV-GE3601A8P-V 1 chiều inverter 36000BTU 40.500.000
Điều hòa Midea âm trần MCD-36CRN1-R  1 chiều 36000BTU 25.700.000
Điều hòa Funiki âm trần CH36MMC1 2 chiều 36000BTU 28.800.000
Điều hòa Funiki âm trần CC36MMC1 1 chiều 36000BTU 28.300.000
Điều hòa Casper âm trần CC-36TL22 36000BTU 22.300.000
Điều hòa âm trần Casper CC-36IS33 Inverter 36000BTU 34.400.000
Điều hòa Gree âm trần GUD100T/A-S/GUD100W/A-S 2 Chiều Inverter 36000BTU 36.850.000
Điều hòa Nagakawa âm trần NT-C36R1M03 1 chiều 36000BTU 28.500.000
Điều hòa Nagakawa âm trần NT-C36R1U16 36000BTU 28.850.000
Điều hòa Nagakawa âm trần NT-A36R1U16 cassette 2 chiều 36000BTU 29.550.000
Điều hòa Samsung âm trần AC100RN4DKG/EU 2 chiều 36000BTU 37.850.000

Bảng giá máy lạnh âm trần cassette 5∼5.5 HP

Tên Công suất
iocn VPGD VPGD HN: Số 44, ngõ 405 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì
icon map dia diem 1 Kho Hà Nội: Kho K1 – Cảng Hà Nội – Q.Hai Bà Trưng
icon map dia diem 1 Kho Hưng Yên: Đường 379, Thị trấn Văn Giang
icon map dia diem 1 Kho Bắc Ninh: Lý Thần Tông – Từ Sơn – Bắc Ninh
icon map dia diem 1 Kho Vĩnh Phúc: Phường Hùng Vương – Phúc Yên
icon map dia diem 1 Kho Thanh Hoá: Lô 23, KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ
icon hotline Hotline : 0966.215.855  
icon email Email: khodienmayre.comvn@gmail.com
icon website Website: khodienmayre.com
Chi nhánh miền Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Minh Anh

iocn VPGD VPGD HCM: 67 Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp, Q12, HCM
icon map dia diem 1 Kho HCM 1: 106 Đ. Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Q12
icon map dia diem 1 Kho HCM 2: phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, HCM
icon map dia diem 1 Kho HCM 3: Quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, TP. Thủ Đức
icon map dia diem 1 Kho Long An: Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An
icon map dia diem 1 Kho Bình Dương: Đ. Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An
icon hotline Hotline : 0966.215.855   0966.215.855
icon email Email: khodienmayre.comvn@gmail.com
icon website Website: khodienmayre.com
THEO DÕI CHÚNG TÔI

Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest

Hotline 3

Hotline 3 0966.215.855
Hotline 3

Hotline 2 0966.215.855

nguồn ST: dien maygiare.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

khac rong